Hotărârea nr. 270/2001

HOTĂRÂRE privind contribuţia Consiliului Local Iaşi la finanţarea tipăririi lucrării "Hoinar în jurul Iaşului" autor Vasile Ilucă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind contribuţia Consiliului Local Iaşi la finanţarea tipăririi lucrării

"Hoinar în jurul Iaşului", autor Vasile Ilucă

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale şi Derulare Programe Europene din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanaţele publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi la finanţarea tipăririi lucrării "Hoinar în jurul Iaşului", autor Vasile Ilucă.

            Art.2 Suma destinată acestei finanţări în cuantum de 70 milioane lei, va fi asigurată din buget, fondul alocat pentru cultură.

            Art.3 Selectarea firmei care va executa tipărirea lucrării, se va face prin organizarea unei licitaţii publice.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

      cons.Renata Puşcaşu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.270

din 1 octombrie 2001