Hotărârea nr. 27/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru anul 2001 la Căminul de pensionari "Sf.Cuv.Parascheva" Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii

pentru anul 2001 la Căminul de pensionari "Sf.Cuv.Parascheva" Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere raportul de specialitate al Căminului de pensionari "Sf.Cuv.Parascheva" Iaşi;

            Având în vedere Ordinul nr.250/1990 al M.M.P.S. şi H.G. nr.281/1993;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Căminului de pensionari "Sf.Cuv.Parascheva" Iaşi pentru anul 2001, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01.01.2001.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Vasile Grecu                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.27

din 26 februarie 2001