Hotărârea nr. 262/2001

HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Iaşi str.Sărărie nr.143 în suprafaţă construită de 34 20 mp. din spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă în spaţiu cu destinaţie de locuinţă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Iaşi, str.Sărărie nr.143, în suprafaţă construită de 34,20 mp. din spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă în spaţiu cu destinaţie de locuinţă

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

            Având în vedere Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală art.46;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se schimbă destinaţia spaţiului situat în str.Sărărie nr.143, în suprafaţă construită de 34,20 mp. din spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă în spaţiu cu destinaţie de locuinţă.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

          cons.Renata Puşcaşu                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.262

din 1 octombrie 2001