Hotărârea nr. 261/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în B-dul Socola nr.104 parter participantului la Revoluţia Română din Decembrie 1989 HOGHII NECULAI TODERICA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în B-dul Socola nr.104, parter, participantului la Revoluţia Română din Decembrie 1989,

HOGHII NECULAI TODERICA

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.9023/29.06.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere solicitarea domnului Hoghii Neculai Toderică nr.1623/07.02.2001;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă propunerea comisiei constituite în baza Dispoziţiei nr.657/27.03.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în B-dul Socola nr.104, parter, participantului la Revoluţia Română din Decembrie 1989, HOGHII NECULAI TODERICA.

            Art.2 Chiria pentru acest spaţiu va fi calculată în conformitate cu H.C.L.nr.2/2001.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S. şi domnului HOGHII NECULAI TODERICA.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.261

din 1 octombrie 2001