Hotărârea nr. 26/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii şi suplimentarea cu patru posturi pentru anul 2001 la Cantina de ajutor social Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi suplimentarea cu patru posturi pentru anul 2001 la Cantina de ajutor social Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Cantinei de Ajutor Social;

            Având în vedere Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social prin care se reglementează prestarea serviciilor sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico – sociale sau medicale deosebite;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Organigrama, statul de funcţii şi suplimentarea cu patru posturi, un post asistent social, un post funcţionar şi două posturi muncitori necalificaţi.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 01.01.2001.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Vasile Grecu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.26

din 26 februarie 2001