Hotărârea nr. 259/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Arcu nr.1 bloc T3 subsol către Cantina de Ajutor Social Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Arcu nr.1, bloc T3, subsol, către Cantina de Ajutor Social Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.15288/10.09.2001 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere dispoziţiile art.17 din Legea nr.213/1998;

            Având în vedere dispoziţiile art.1423 şi 1439 alin.1 din Codul civil;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită pe termen de 2 ani spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa Iaşi, str.Arcu nr.1, bloc T3, subsol, către Cantina de Ajutor Social Iaşi.

            Art.2 Sub sancţionarea revocării unilaterale a comodatului operează în persoana comodatarului interdicţia transmiterii sau cedării folosinţei cu orice titlu.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi Cantinei de Ajutor Social Iaşi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.259

din 1 octombrie 2001