Hotărârea nr. 251/2001

HOTĂRÂRE privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei "In oraşul meu o zi fără maşină!"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei "In oraşul meu, o zi fără maşină!"

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de Specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale şi Derulare Programe Europene din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă organizarea în data de 22 septembrie a zilei "In oraşul meu, o zi fără maşină!"

            Art.2 Se aprobă alocarea din bugetul local a unei sume de 100 milioane lei pentru organizarea acestui eveniment.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Gheorghe Nichita                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.251

din 27 august 2001