Hotărârea nr. 25/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor din administraţia publică locală pentru anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor din administraţia publică locală pentru anul 2001

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.20 lit.d) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciilor din administraţia publică locală pentru anul 2001 conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1.01.2001.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

                  cons.Vasile Grecu                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Nr.25

din 26 februarie 2001