Hotărârea nr. 245/2001

HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în Dealu Bucium

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea unor denumiri de străzi în Dealu Bucium

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate privind necesitatea propunerii unor denumiri de străzi în Dealu Bucium;

            Având în vedere constituirea de locuinţe în zone noi prevăzute prin Planul Urbanistic General, conform documentelor de urbanism întocmite (PUZ);

            Având în vedere prevederile Legii nr.215 art.38, aliniatul 2 litera U, pentru cvartalul Bucium constituit conform PUZ se propun următoarele denumiri de străzi, conform schiţei anexă;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă denumirea reţelei de străzi, trasate conform regulament PUZ : "Dealu Bucium" identificate prin planşa anexată după cum urmează:

Strada DEALU BUCIUM continuare

Strada prof.Ion Ionescu de la Brad până la intersecţia cu str.D.Bucium

Strada prof.Vasile Adamachi între str.Ion Ionescu de la Brad şi str.D.Bucium

Strada prof.Haralambrie Vasiliu între str.Ion Ionescu de la Brad şi str.D.Bucium

Strada prof.Agricola Cardaş între str.Ion Ionescu de la Brad şi str.D.Bucium

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

       cons.Gheorghe Nichita                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.245

din 27 august 2001