Hotărârea nr. 243/2001

HOTĂRÂRE privind transformarea postului de inspector cu studii medii din cadrul Serviciului Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară în post de inspector de specialitate cu studii superioare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea postului de inspector cu studii medii din cadrul

Serviciului Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară în post

de inspector de specialitate cu studii superioare

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sistemul bugetar;

            Având în vedere prevederile anexei la Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici cap.IV lit.b - funcţii publice de execuţie;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă transformarea postului de inspector cu studii medii (poziţia 216 în statul de funcţii) în post de inspector de specialitate cu studii superioare la Serviciul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară,  pe bază de examen.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Gheorghe Nichita                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.243

din 27 august 2001