Hotărârea nr. 242/2001

HOTĂRÂRE privind contribuţia Consiliului Local Iaşi la finanţarea obiectivului "Grădiniţa Hecuba"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind contribuţia Consiliului Local Iaşi la finanţarea obiectivului

"Grădiniţa Hecuba"

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale şi Derulare Programe Europene din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind fianţele publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă participarea în principiu a Consiliului Local al Municipiului Iaşi la finanţarea obiectivului "Grădiniţa Hecuba" printr-o contribuţie reprezentând 25% din valoarea investiţiei.

            Art.2 Suma destinată acestei finanţări va fi asigurată din fondul de rezervă.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Gheorghe Nichita                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.242

din 27 august 2001