Hotărârea nr. 230/2001

HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru 30 de amplasamente de garaje în Iaşi - strada Vasile Lupu nr.113 - 121 în spatele blocurilor I1 - I3

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unei licitaţii publice pentru 30 de amplasamente de garaje în Iaşi - strada Vasile Lupu nr.113 - 121, în spatele blocurilor I1 - I3

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991(modificată şi republicată în 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în condiţiile legii a amplasamentului din strada Vasile Lupu nr.113 - 121, în spatele blocurilor I1 - I3;(planşa anexată). Taxa minimă de pornire a licitaţiei este de 112.320 lei/lună conform HCLM nr.368/2000.

            Art.2 Se aprobă construirea unui grup de garaje pe terenul Primăriei conform documentaţiei de urbanism avizate, executate pe bază de proiect unic şi constructor unic.

            Art.3 Taxele pentru obţinerea autorizaţiilor de construire vor fi suportate de către beneficiari (câştigătorii licitaţiei).

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.230

din 27 august 2001