Hotărârea nr. 23/2001

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului CÂTEA VASILE

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului CÂTEA VASILE

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.77 din 29 ianuarie 2001 a Partidului Democraţiei Sociale din România;

            Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

            In temeiul art.17 alin.4 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ARTICOL UNIC: Se validează mandatul de consilier municipal al domnului CÂTEA VASILE.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

     cons.Carmen Grădeanu                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.23

din 29 ianuarie 2001