Hotărârea nr. 225/2001

HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii pentru aprobarea STEMEI MUNICIPIULUI IASI JUDETUL IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea propunerii pentru aprobarea STEMEI MUNICIPIULUI IASI, JUDETUL IASI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie Filiala Iaşi;

            Având în vedere H.G.nr.64/15 februarie 1993 privind metodologia de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte propunerea privind STEMA MUNICIPIULUI IASI, JUDETUL IASI, conform planşei anexe ce face parte integrantă din prezenta hotărâre (proiect a, b).

            Art.2 Prezenta hotărâre constituie procedura prealabilă în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.225

din 27 iulie 2001