Hotărârea nr. 221/2001

HOTĂRÂRE privind "aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli"al R.A.T.Iaşi pentru anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind "aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli"al R.A.T.Iaşi, pentru anul 2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Decizia nr.99 din 04.02.1991, a Prefecturii Judeţului Iaşi, privind înfiinţarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate al R.A.T.Iaşi nr.9596/16.07.2001, privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al R.A.T.Iaşi;

            In temeiul prevederilor Legii nr.216/26.04.2001;

            Pe baza prevederilor O.U.G.nr.79/05.2001 şi ale Legii nr.19/2000;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/23.04.2001, reprezentând "Legea administraţiei publice locale";

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al R.A.T.Iaşi, valabil pentru anul 2001, rectificat cu influenţele reieşite din prevederile Legii nr.19/2000 şi ale O.U.G.nr.79/05.2001.

            Art.2 Prezenta hotărâre, se va comunica R.A.Termoficare Iaşi şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei Iaşi, pentru luarea la cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.221

din 27 iulie 2001