Hotărârea nr. 22/2001

HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului VALENTIN SOROCEANU

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier municipal

al domnului VALENTIN SOROCEANU

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.77 din 29 ianuarie 2001 a Partidului Democraţiei Sociale din România;

            Având în vedere H.G.nr.135/11.01.2001 privind numirea în funcţia de subprefect al judeţului Iaşi al domnului VALENTIN SOROCEANU;

            In temeiul art.19 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ARTICOL UNIC: Mandatul de consilier municipal al domnului VALENTIN SOROCEANU încetează ca urmare a numirii în funcţia de subprefect al judeţului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

    cons.Carmen Grădeanu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.22

din 29 ianuarie 2001