Hotărârea nr. 217/2001

HOTĂRÂRE privind transformarea a 4 posturi de lucrători comerciali în posturi de inspectori de specialitate (cu atribuţii de medic veterinar) şi a 3 posturi de muncitori necalificaţi în posturi de inspectori (asistent veterinar) pentru asigurarea controlului sanitar din Pieţe

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea a 4 posturi de lucrători comerciali în posturi de inspectori de specialitate (cu atribuţii de medic veterinar) şi a 3 posturi de muncitori necalificaţi în posturi de inspectori (asistent veterinar) pentru asigurarea controlului sanitar din Pieţe

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.44418/18.07.2001 emis de Direcţia Pieţe şi raportul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse Umane privind transformarea a 4 posturi de lucrători comerciali în posturi de inspectori de specialitate şi a 3 posturi de muncitori necalificaţi în posturi de inspectori pentru asigurarea controlului sanitar din pieţe;

            Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor în sistemul bugetar;

            Având în vedere art.38 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă transformarea a 4 posturi de lucrători comerciali de la poziţiile 43, 76, 77 şi 105 din statul de funcţii al Direcţiei Pieţe în posturi de inspectori de specialitate (medici veterinari) şi a 3 posturi de muncitori necalificaţi de la poziţiile 44, 45 şi 106 în posturi de inspectori (asistenţi veterinari).

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

cons.Constantin Neculau                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.217

din 27 iulie 2001