Hotărârea nr. 214/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării valorii lucrărilor la obiectivul "AMENAJARE SPATII COMERCIALE SUBSOL BLOC B1 DIN ANSAMBLUL STEFAN CEL MARE SI SFÂNT"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării valorii lucrărilor la obiectivul

"AMENAJARE SPATII COMERCIALE SUBSOL BLOC B1 DIN ANSAMBLUL STEFAN CEL MARE SI SFÂNT"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă privind achiziţiile publice nr.60/2001 art.12;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă suplimentarea valorii iniţiale a lucrării "AMENAJARE SPAŢII COMERCIALE SUBSOL BLOC B1 din ANSAMBLUL STEFAN CEL MARE SI SFÂNT" cu suma de 560.000 mii lei.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local Municipal.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.214

din 27 iulie 2001