Hotărârea nr. 21/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.368/18.12.2000 Anexa 7 punctele 30 31 32 33 34 35 Taxe pieţe târguri obor bazar talcioc

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.368/18.12.2000, Anexa 7, punctele 30,31,32,33,34,35

Taxe pieţe, târguri, obor, bazar, talcioc

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

            Referatul de specialitate înaintat de către Direcţia Pieţe;

            H.C.L.nr.368/18.12.2000 - privind indexarea taxelor şi impozitelor locale;, amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică punctul 30 din Anexa nr.7 a H.C.L.nr.368/18.12.2000, care va avea următorul cuprins:

30)"Taxele de folosinţă pentru terenurile situate în pieţele agroalimentare şi Bazar pentru care sunt încheiate contracte de folosinţă sau convenţii pentru anul 2000 - se indexează cu 142,9% şi se reduc cu 30%.

            Art.2 Se modifică punctul 31 din Anexa nr.7 a H.C.L.nr.368/18.12.2000, care va avea următorul cuprins:

31.a)."Taxele de folosinţă pentru terenurile situate în pieţele agroalimentare care au fost adjudecate ca urmare a unor licitaţii până la 31.12.1999 se indexează cu 142,9% şi se reduc cu 50%."

31.b)."Taxele de folosinţă pentru terenurile situate în pieţele agroalimentare care au fost adjudecate ca urmare a unor licitaţii în cursul anului 2000 se indexează cu 142,9% şi se reduc cu 30%."

            Art.3 Se modifică punctul 32 din Anexa nr.7 a H.C.L.nr.368/18.12.2000, care va avea următorul cuprins:

32.a)."Taxele de folosinţă pentru spaţiile comerciale aflate în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal, situate în incinta pieţelor agroalimentare, care au fost adjudecate ca urmare a unor licitaţii până la 31.12.2000 se indexează cu 142,9% şi se diminuează cu 30%".

32.b.)."taxele de folosinţă pentru spaţiile comerciale aflate în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal, situate în incinta pieţelor agroalimentare, care au fost adjudecate ca urmare a unor licitaţii până la 31.12.2000 şi care prin indexare cu 142,9% se situează sub valoarea minimă de 152.000 lei/mp/lună, vor fi aduse la valoarea de 152.000 lei/mp/lună şi reduse cu 30%."

            Art.4 Se modifică punctul 33 din Anexa nr.7 a H.C.L.nr.368/18.12.2000, care va avea următorul cuprins:

33)."Taxa privind preţul de pornire pentru licitaţii având ca obiect atribuirea în folosinţă de terenuri situate în incinta pieţelor agroalimentare Dacia, CUG, Păcurari, Tătăraşi Sud, Decebal, Podul de Piatră se indexează cu 142,9% şi se reduce cu 50% (76.000 lei/mp./lună)."

            Art.5 Se modifică punctul 34 din Anexa nr.7 a H.C.L.nr.368/18.12.2000, care va avea următorul cuprins:

34)."Taxa privind preţul de pornire pentru licitaţii având ca obiect atribuirea în folosinţă de terenuri situate în incinta pieţelor agroalimentare Nicolina, Independenţei, Alexandru cel Bun, Hala Centrală se indexează cu 142,9% şi se reduce cu 30% (106.300 lei/mp/lună)."

            Art.6 Se modifică punctul 35 din Anexa nr.7 a H.C.L.nr.368/18.12.2000, care va avea următorul cuprins:

35)."Taxa privind preţul de pornire pentru licitaţii având ca obiect atribuirea în folosinţă de spaţii comerciale aflate în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal, situate în incinta pieţelor agroalimentare şi Bazar se indexează cu 142,9% (152.000 lei/mp/lună)."

            Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Carmen Grădeanu                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.21

din 29 ianuarie 2001