Hotărârea nr. 205/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor de buget de venituri şi cheltuieli pentru perioada 2002 - 2005

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectelor de buget de venituri şi cheltuieli

pentru perioada 2002 - 2005

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii Finanţelor Publice nr.72/1996 şi nr.189/1998, a Precizărilor metodologice a D.G.F.P.Iaşi nr.4516 din 31.05.2001;

            Având în vedere RAPORTUL DE SPECIALITATE nr.14430/06.07.2001 al "CITADIN"DSPM Iaşi;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anii 2002-2005 ale "CITADIN"-D.S.P.M.Iaşi:

 

 

2002

2003

2004

2005

LA VENITURI în sumă de

262.824.200

326.879.700

406.546.800

505.630.400

LA CHELTUIELI

în sumă de

262.824.200

326.879.700

406.546.800

505.630.400

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată către "CITADIN"D.S.P.M.Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR,

 cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.205

din 27 iulie 2001