Hotărârea nr. 200/2001

HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă

către organizaţii neguvernamentale

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.14040/05.07.2001 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere solicitările unor organizaţii neguvernamentale şi partide;

            Având în vedere procesele verbale încheiate de comisia constituită în baza H.C.L.nr.173/31.07.2000;

            In conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă următoarelor organizaţii neguvernamentale pentru amenajare sedii:

1. Spaţiul situat în str.14 Decembrie 1989 nr.2, et.1: ALIANTEI PENTRU UNITATEA RROMILOR - FILIALA IAŞI;

2. Spaţiul din str.Zmeu nr.3, parter : ASOCIAŢIEI COMUNITARE A CERCETAŞILOR DIN ROMÂNIA (ACoCeRo-Scout Romania);

3. Spaţiul situat în str.Cuza Vodă nr.2, subsol : UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI - FILIALA IAŞI;

4. Spaţiul situat în str.Brânduşa nr.1: FUNDATIEI DE INFORENERGETICĂ SF.APOSTOL ANDREI;

5. Spaţiul din str.Başotă nr.4, etaj 1: FUNDATIEI "LINK - ROMÂNIA";

6. Spaţiul situat în str.-la Albă nr.1, mansardă : FUNDAŢIEI "SECOLUL XXI";

7. Spaţiul din str.-la Albă nr.1: ASOCIAŢIEI JUDEŢENE A PATRONATULUI;

8. Spaţiul situat în str.A.Panu nr.28-40, subsol : UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA;

            Art.2 Spaţiile vor fi folosite pentru activitatea specificată în prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi organizaţiilor menţionate mai sus.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lăcrămioara vernică

 

 

 

 

Nr.200

din 27 iulie 2001