Hotărârea nr. 20/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea licitaţiei în vederea dotării complexului social "CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ ŞI COPIL - HECUBA" din Iaşi str.Codrescu nr.6 cu utilaje necesare secţiei de confecţii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea licitaţiei în vederea dotării complexului social

"CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ ŞI COPIL - HECUBA" din Iaşi, str.Codrescu nr.6, cu utilaje necesare secţiei de confecţii

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Relaţii Internaţionale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice, Ordonanţa Guvernului nr.12/1993 privind achiziţiile publice şi HG nr.63/1994 privind aprobarea regulamentului de organizare a licitaţiilor pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii, modificată şi completată prin HG nr.163/1997 şi HG nr.568/1998, precum şi normele metodologice de aplicare 45184/1994, modificate şi completate prin normele metodologice de aplicare 47735/1997;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru dotarea cu utilaje a secţiei de confecţii a complexului social "CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ ŞI COPIL - HECUBA" din Iaşi, str.Codrescu nr.6.

            Art.2 Sumele necesare achitării utilajelor achiziţionate prin licitaţie vor proveni din fondurile speciale constituite din donaţii şi sponsorizări, în coroane suedeze şi mărci germane, pentru programul "Tinere mame aflate în dificultate".

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Biroului Secretariat Tehnic.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Carmen Grădeanu                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.20

din 29 ianuarie 2001