Hotărârea nr. 199/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.368 din 18.12.2000 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.368 din 18.12.2000 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale, amenzilor şi a taxelor speciale practicate de

Consiliul Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

            Având în vedere H.C.L.nr.368/18.12.2000, Anexele 10, privind taxele şi impozitele locale;

            Având în vedere Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală art.38 alin.2 lit.d şi art.46;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică şi se completează anexele 10 din HCL nr.368 din 18.12.2000 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale, amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.199

din 27 iulie 2001