Hotărârea nr. 197/2001

HOTĂRÂRE privind restituirea în natură a imobilelor situate în Iaşi str.A.Russo nr.1 şi str.Ralet nr.1 conform Legii nr.10/2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind restituirea în natură a imobilelor situate în Iaşi, str.A.Russo nr.1 şi

str.Ralet nr.1, conform Legii nr.10/2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.10/2001;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă propunerea Comisiei constituită în baza Legii nr.10/2001, de restituire în natură a imobilului din Iaşi, strada Alecu Russo nr.1, moştenitori Pomponiu Romeo şi Pomponiu Victor.

            Art.2 Se aprobă propunerea Comisiei constituită în baza Legii nr.10/2001, de restituire în natură a imobilului din Iaşi, strada Ralet nr.1 moştenitor Stănescu Emil.

            Art.3 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri, se va duce la îndeplinire de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.197

din 27 iulie 2001