Hotărârea nr. 195/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 710 mp. de teren Grădiniţei cu program normal nr.26 din cadrul I.S.J.Iaşi pe perioada funcţionării acesteia în spaţiul din şos.Nicolina nr.56 bl.977B parter

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL           

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 710 mp. de teren Grădiniţei cu program normal nr.26, din cadrul I.S.J.Iaşi, pe perioada funcţionării acesteia în spaţiul din şos.Nicolina nr.56, bl.977B, parter

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In conformitate cu art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

            In conformitate cu art.46 şi art.126 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 710 mp. de teren (conform schiţei anexă) Grădiniţei cu program normal nr.26, pe perioada funcţionării acesteia în spaţiul din şos.Nicolina nr.56, bl.977B,parter.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

cons.Constantin Neculau                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.195

din 27 iulie 2001