Hotărârea nr. 193/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea repartizării spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă către Birou Parlamentar - PRM

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea repartizării spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă către

Birou Parlamentar - PRM

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.7966/09.05.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere solicitarea Partidului România Mare;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică repartizarea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.14 Decembrie 1989 nr.2, etaj.2, astfel:

1. Spaţiul situat în str.14 Decembrie 1989 nr.2, et.2:BIROU PARLAMENTAR - HOGEA VLAD.

2. Spaţiul din str.14 Decembrie 1989 nr.2, et.2: BIROU PARLAMENTAR - APOSTOLESCU MARIA.

            Art.2 Spaţiile vor fi folosite pentru activitatea specificată în prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S. şi Biroului Parlamentar - PRM.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.193

din 27 iulie 2001