Hotărârea nr. 192/2001

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Măgurii nr.2 bloc 624 parter de către Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Măgurii nr.2, bloc 624, parter de către Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.13694/25.06.2001 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat;

            Având în vedere solicitarea Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Iaşi înregistrată sub nr.13453/20.06.2001;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere dispoziţiile art.17 din Legea nr.213/1998;

            Având în vedere dispoziţiile art.1423 şi 1439 alin.1 din Codul civil;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se prelungeşte cu un an durata de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa Iaşi, str.Măgurii nr.2, bloc 624, parter de către Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR,

 cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.192

din 27 iulie 2001