Hotărârea nr. 188/2001

HOTĂRÂRE,privind amplasarea panourilor indicatoare stradale sau panouri publicitare prin care se face reclamă doar obiectelor de activitate ale societăţilor comerciale - în imediata vecinătate a spaţiului unde societatea îşi are sediul

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind amplasarea panourilor indicatoare stradale sau panouri publicitare prin care se face reclamă doar obiectelor de activitate ale societăţilor comerciale - în imediata vecinătate a spaţiului unde societatea îşi are sediul

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere numeroasele solicitări ale societăţilor comerciale care nu sunt specializate în reclamă şi publicitate, de amplasare de panouri indicatoare publicitare stradale prin care doresc să-şi facă cunoscut obiectul de activitate al firmei;

            Având în vedere că la aceste solicitări se eliberează Certificate de Urbanism, prin care se vor amplasa panourile indicatoare publicitare;

            Având în vedere referatul întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar, anexat;

            Având în vedere prevederile Legii nr.27/1994, republicată şi modificată prin Ordonanţa nr.62/1998 şi Ordonanţa nr.15/1999;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă întocmirea de contracte de folosinţă, fără licitaţie, a terenurilor în vederea amplasării de panouri indicatoare publicitare stradale de către societăţile comerciale care doresc să-şi facă cunoscut obiectul de activitate al firmei, în imediata vecinătate a spaţiului unde societatea îşi are sediul.

            Art.2 Taxa de folosinţă a terenului va fi în conformitate cu Legea nr.27/1994 modificată, stabilită şi prin H.C.L.M.nr.368/18.12.2000, taxă ce se va indexa anual.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.188

din 27 iulie 2001