Hotărârea nr. 179/2001

HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi domnului PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi,

domnului PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere raportul Comisiei pentru activităţi culturale şi a cultelor;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            ARTICOL UNIC: Se conferă titlul de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi, domnului PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.179

din 27 iulie 2001