Hotărârea nr. 178/2001

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 100.000.000 lei bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din staţiunea Tuşnad jud. Harghita

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000.000 lei bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din staţiunea Tuşnad, jud. Harghita

 

 

 

Având în vedere solicitarea bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din staţiunea Tuşnad- jud. Harghita;

În conformitate cu prevederile art. 38 şi 46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală:

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 100.000.000 lei din cap. 72.02 - :Alte acţiuni" bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din staţiunea Tuşnad- jud. Harghita, sursă de finanţare asigurată din fondul de rezervă.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR

                      cons. Mihai Mititiuc                                       cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 178

din 9 iulie 2001