Hotărârea nr. 175/2001

HOTĂRÂRE privind achiziţionarea suprafeţei de teren necesară extinderii amplasamentului Parcului Tehnologic TEHNOPOLIS de la S.C.FORTUS S.A.IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind achiziţionarea suprafeţei de teren necesară extinderii amplasamentului Parcului Tehnologic TEHNOPOLIS, de la S.C.FORTUS S.A.IASI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Biroul Strategii, Cercetare - Dezvoltare, Prognoze din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere H.C.L.nr.57/10 aprilie 1995 privind participarea Consiliului Local ca membru fondator al Fundaţiei Centis;

            Având în vedere H.C.L.nr.70/22 martie 2001 privind aprobarea licitaţiei în vederea expertizării şi evaluării imobilului hală şi teren situat în Iaşi, B-dul Poitiers nr.10;

            Având în vedere prevederile Codului Civil, art.1294-1370 referitoare la contractul de vânzare - cumpărare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă achiziţionarea unei suprafeţe de teren de 39.269 mp. de la S.C.FORTUS S.A. IASI, prin contract de vânzare - cumpărare.

            Art.2 Se aprobă constituirea comisiei de negociere a preţului de vânzare - cumpărare formată din consilieri municipali şi inspectori de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.3 Se aprobă achitarea contravalorii terenului şi a taxelor aferente autentificării contractului de vânzare - cumpărare din capitolul 63.02.70 - Cheltuieli servicii publice, dezvoltare locuinţe, poziţia "Achiziţii terenuri".

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Strategii, Cercetare - Dezvoltare, Prognoze şi Serviciul Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

   cons.Mihai Mititiuc                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.175

din 9 iulie 2001