Hotărârea nr. 174/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Iaşi nr.132/1999

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Iaşi nr.132/1999

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea privind revocarea H.C.L.nr.62 din 15 martie 2001 şi de transformarea formei juridice a societăţii din S.C.A. în S.C.FOTBAL SA;

            In conformitate cu prevederile art.38 lit.p şi art.46 din Legea nr.215.2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu data prezentei se modifică Hotărârea Consiliului Local Municipal Iaşi nr.132/1999, astfel:

"Taxa specială de 40.000 lei pentru sprijinirea sportului de performanţă va fi utilizată în următoarele procente:

–50% pentru premierea sportivilor de performanţă;

–50% pentru celelalte sporturi."

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată pentru aducere la îndeplinire Direcţiei Economice şi D.F.P.L.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,        

      cons.Mihai Mititiuc                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.174

din 9 iulie 2001