Hotărârea nr. 172/2001

HOTĂRÂRE privind protejarea conduitei morale a societăţii civile împotriva difuzării materialelor obscene

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind protejarea conduitei morale a societăţii civile împotriva

difuzării materialelor obscene

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea consilierilor municipali : Dan Cârlan, Grădeanu Carmen, Florin Hozoc, Radu Prisecaru;

            Având în vedere atribuţiile Consiliului Local statuate prin Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se restricţionează expunerea publicaţiilor cu caracter obscen în locuri publice (tarabe, chioşcuri de ziare, spaţii comerciale, etc.).

            Art.2 Firmele care comercializează acest gen de publicaţii au posibilitatea de a afişa o listă cu denumirea şi preţul acestor produse şi au obligaţia de a le vinde numai persoanelor majore, produsele fiind ambalate în folie de plastic.

            Art.3 Se restricţionează accesarea site-urilor cu caracter sexi şi pornografic de către minori, în locuri în care sunt amenajate reţele de calculatoare (Internet Cafe).

            Art.4 Firmele care administrează reţele de calculatoare (Internet Cafe) au obligativitatea de a găsi soluţii pentru respectarea acestei hotărâri şi de a afişa următoarele - "Accesarea site-urilor cu caracter obscen interzis minorilor!".

            Art.5 Nerespectarea acestei hotărâri atrage după sine retragerea Autorizaţiei de funcţionare a firmei respective precum şi amenda 500.000 - 2.000.000 lei.

            Art.6 Se împuterniceşte primarul municipiului Iaşi să aducă la cunoştinţa opiniei publice această hotărâre şi punerea ei în aplicare.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.172

din 18 iunie 2001