Hotărârea nr. 168/2001

HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.20, lit.r, din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor prezentate de lege privind realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.67/1995, art.22, privind acordarea ajutorului de urgenţă;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr.67/1995, lege privind ajutorul social, criterii prevăzute în ANEXA 1, parte integrantă a hotărârii.

            Art.2 Sumele acordate se vor încadra în sumele lunare prevăzute de bugetul local pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Serviciului Ajutor Social, Gratuităţi, precum şi tututor celor interesaţi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.168

din 18 iunie 2001