Hotărârea nr. 158/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2000 al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2000 al

Regiei Autonome de Termoficare Iaşi

 

            Consiliul Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor prezentate de lege privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat;

            Având în vedere raportul de specialitate a Direcţiei Economice privind Bilanţul contabil al R.A.T.Iaşi pe anul 200;

            Având în vedere Expunerea de motive privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 200 al R.A.T.Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 actualizată şi modificată prin O.G.nr.221996;

            In temeiul art.46 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă "BILANTUL CONTABIL" pe anul 2000 al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi.

            Art.2 Direcţia Economică şi Regia Autonomă de Termoficare Iaşi, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Elena Eliza Nazarie                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.158

din 18 iunie 2001