Hotărârea nr. 157/2001

HOTĂRÂRE,privind prelungirea contractului de asociere nr.12617/15.03.1999 dintre Consiliul Local Municipal Iaşi şi Studioul de Televiziune TELE'M

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr.12617/15.03.1999 dintre Consiliul Local Municipal Iaşi şi Studioul de Televiziune TELE'M

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Serviciul Juridic Contencios Administrativ;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.1233 din 21 decembrie 1998;

            Având în vedere prevederile Legii audiovizualului;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală - art.38 alin.2 lit.x;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de asociere dintre Consiliul Local Iaşi şi Studioul de Televiziune TELE'M pentru anul 2001.

            Art.2 Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.157

din 18 iunie 2001