Hotărârea nr. 154/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 din b-dul Poitiers - tronsoanele I şi II

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 din b-dul Poitiers - tronsoanele I şi II

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.35411/6.06.2001 întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale stautate prin dispoziţiile art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 din B-dul Poitiers prin licitaţie publică.

            Art.2 Preţul de pornire a licitaţiei la stadiul fizic existent este de 3.019.726 lei/mp.stabilit conform "Normelor tehnice de evaluare privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi ale unităţilor economice sau bugetare" pentru aplicarea Legii nr.85/1992.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentelor interesate prin grija Secretariatului Consiliului Local pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Elena Eliza Nazarie                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.154

din 18 iunie 2001