Hotărârea nr. 144/2001

HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii nr.51 din 26.02.2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii nr.51 din 26.02.2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Prefecturii Judeţului Iaşi nr.4973 din 2001 înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.22436 din 2001;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se revocă Hotărârea nr.51 din 26.02.2001 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.139 din 1997 - privind normele de gospodărire şi menţinerea curăţeniei în municipiul Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica D.S.P.M.Citadin, Direcţiei Tehnice, D.F.P.L.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

     cons.Florin Hozoc                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.144

din 14 mai 2001