Hotărârea nr. 142/2001

HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii nr.86 din 22 martie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii nr.86 din 22 martie 2001

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa S.C.JUVENTUS SA înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.29671/2001;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se revocă Hotărârea nr.86 din 22 martie 2001 – privind  trecerea în patrimoniul public al terenului situat în Iaşi, str.Grigore Ureche nr.27.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Patrimoniu, S.C.JUVENTUS S.A.IASI.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Florin Hozoc                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.142

din 14 mai 2001