Hotărârea nr. 14/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii blocului 1004 CUG în lista blocurilor finanţate conform Legii 114/1996 cu destinaţia de locuinţe sociale

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii blocului 1004 CUG în lista blocurilor finanţate conform Legii 114/1996 cu destinaţia de locuinţe sociale

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

Având în vedere prevederile Legii 114/1996 privind Legea Locuinţei;

Având în vedere HG 446/1997 privind normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii114/1996;

Având în vedere prevederile Legii 189/1998 privind finanţele publice locale;

Având în vedere art. 20 şi 28 din Legea nr. 69/1991 privind administarţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea pe lista blocurilor ce se finanţează din fonduri alocate conform Legii 114/1996  - locuinţe sociale a blocului 1004 CUG - tronsoanele 1şi 2.

Art. 2. Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se face din fonduri cu această destinaţie conform listei de investiţii aprobată potrivit legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR

             cons. Carmen Grădeanu                    cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.14

din 29 ianuarie 2001