Hotărârea nr. 139/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării denumirii S.C."ADMINISTRATIA DE CLADIRI"S.A.Iaşi în S.C."TERMO-SERVICE"S.A.Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării denumirii S.C."ADMINISTRATIA DE CLADIRI"S.A.Iaşi în S.C."TERMO-SERVICE"S.A.Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale;

            Având în vedere Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii S.C."ADMINISTRATIA DE CLADIRI"S.A.Iaşi în S.C."TERMO-SERVICE"S.A.Iaşi.

            Art.2 Noua denumire va figura în toate actele oficiale referitoare la această instituţie.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C."TERMO-SERVICE"S.A.Iaşi

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

       cons.Florin Hozoc                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.139

din 14 mai 2001