Hotărârea nr. 138/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării denumirii R.A.Termoficare Iaşi (R.A.T.) în Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Iaşi (R.A.D.E.T.)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării denumirii R.A.Termoficare Iaşi (R.A.T.) în

Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Iaşi (R.A.D.E.T.)

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale;

            Având în vedere Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii R.A.Termoficare Iaşi în Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Iaşi.

            Art.2 Noua denumire va figura în toate actele oficiale referitoare la această instituţie.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.D.E.T.Iaşi

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

       cons.Florin Hozoc                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.138

din 14 mai 2001