Hotărârea nr. 130/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în administrarea RAJAC Iaşi a canalizărilor din străzile Dragoş Obreja 7 Oameni Zborului şi str-la Ipsilante din Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii în administrarea RAJAC Iaşi a canalizărilor din străzile Dragoş, Obreja, 7 Oameni, Zborului şi str-la Ipsilante din Municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Investiţii şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia art.12 aliniatul 1 şi aliniatul 2;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea în administrarea R.A.J.A.C.Iaşi a canalizărilor din străzile Dragoş, Obreja, 7 Oameni, Zborului şi str-la Ipsilante.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Florin Hozoc                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.130

din 14 mai 2001