Hotărârea nr. 13/2001

HOTĂRÂRE privind suplimentarea valorii obiectivului "Seminar Teologic Ortodox Sf. Vasile cel Mare" din Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea valorii obiectivului

"Seminar Teologic Ortodox Sf. Vasile cel Mare" din Municipiul Iaşi

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi şi de Serviciul Tehnic din cadrul Inspectoratului Şcolar Iaşi;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 12/1993 republicată art.16 pct f, şi art. 17;

Având în vedere prevederile art. 20 şi 84 din Legea nr. 69/1991, republicată privind administraţia publică locală;

Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1991 privind finanţele publice locale;

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administarţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă suplimentarea valorii obiectivului de investiţii "Seminar Teologic Ortodox Sf. Vasile cel Mare" din municipiul Iaşi cu suma de 4. 660.000 mii lei, stabilită cu preţuri la nivelul lunii decembrie 2000.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETAR

              cons. Carmen Grădeanu               cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.13

din 29 ianuarie 2001