Hotărârea nr. 129/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.I.C.Brătianu nr.22

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în

str.I.C.Brătianu nr.22

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.7898/08.05.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere dispoziţiile art.86 din Legea nr.69/1991 şi art.17 din Legea nr.213/1998;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie gratuit (prin contract de comodat) REVISTEI DE CULTURA CRONICA spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.I.C.Brătianu nr.22, pe o perioadă de 5 ani.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S. şi Revistei de Cultură CRONICA.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Florin Hozoc                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.129

din 14 mai 2001