Hotărârea nr. 128/2001

HOTĂRÂRE privind reeşalonarea ratelor de la 5 la 15 ani pentru ap.4 din Iaşi str.Mihai Vodă Viteazul nr.3 bloc D13 et.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind reeşalonarea ratelor de la 5 la 15 ani pentru ap.4 din Iaşi,

str.Mihai Vodă Viteazul nr.3, bloc D13, et.1

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea familiei Alexa Dinu şi Petronela, prin care solicită reeşalonarea ratelor de la 5 la 15 ani pentru apartamentul mai sus menţionat, apartament contractat conf.O.G.nr.19/1994;

            Având în vedere normele metodologice de aplicare a O.G.19/1994, art.8, al.a, care prevede că împrumutul se rambursează în maxim 15 ani în rate lunare;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.7263/25.04.2001, întocmit de Serviciul Vânzări Locuinţe, prin care se propune reeşalonarea ratelor de la 5 la 15 ani;

            In temeiul art.8, al.a din normele metodologice de aplicare a O.G.nr.19/1994;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă reeşalonarea ratelor de la 5 la 15 ani pentru apartamentul nr.4 din Iaşi, str.Mihai Vodă Viteazul nr.3, bloc D13, et.1, proprietatea familiei Alexa Dinu şi Petronela.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată la D.A.F.I.S., pentru ducerea ei la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Florin Hozoc                                  cons.jr.Lăcrămioara Venică

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.128

din 14 mai 2001