Hotărârea nr. 124/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.Armeană nr.7

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.Armeană nr.7

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.7425/27.04.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere dispoziţiile art.86 din Legea nr.69/1991 şi art.17 din Legea nr.213/1998;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Filiala Iaşi,  spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.Armeană nr.7.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S. şi Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Filiala Iaşi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Valeriu Condurache                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.124

din 30 aprilie 2001