Hotărârea nr. 122/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.2 a H.C.L.nr.2/2001 prin schimbarea încadrării activităţii de editură şi mass - media din grupa a 5-a în grupa a 7-a de activitate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr.2 a H.C.L.nr.2/2001, prin schimbarea încadrării activităţii de editură şi mass - media din grupa a 5-a în grupa a 7-a de activitate

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.26.455/27.04.2001 al Serviciului Juridic Contencios;

            Având în vedere cererea nr.1223/27.04.2001 a Uniunii Ziariştilor profesionişti din România;

            Având în vedere H.C.L.nr.2/2001;

            In baza dispoziţiilor art.28 din Legea nr.69/1991 republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică anexa 2 a H.C.L.nr.2/29.01.2001, în sensul schimbării încadrării activităţii de editură şi mass - media din grupa a 5-a în grupa a 7-a de activitate.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa serviciilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Iaşi şi va fi îndeplinită de către acestea.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR,

   cons.Valeriu Condurache                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.122

din 30 aprilie 2001