Hotărârea nr. 121/2001

HOTĂRÂRE privind încredinţarea directă a execuţiei lucrărilor de utilităţi şi amenajări exterioare aferente blocului de locuinţe construit prin ANL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind încredinţarea directă a execuţiei lucrărilor de utilităţi şi amenajări exterioare aferente blocului de locuinţe construit prin ANL

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice, ale Ordinului nr.553/5367/NN/1999 al M.F.-M.L.P.A.T. Cap.4, art.4.3 şi O.G.12/1993, republicată cap.3, art.6, alin.e;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.21, alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă execuţia obiectivului de investiţii constând în lucrări de utilităţi şi amenajări exterioare aferente blocului construit prin ANL, la valoarea de 1.144.704.111 lei preţuri februarie 2001.

            Art.2 Se aprobă încredinţarea directă a execuţiei obiectivelor de investiţii de la art.1 către D.S.P.M."Citadin" a Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Valeriu Condurache                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.121

din 30 aprilie 2001