Hotărârea nr. 12/2001

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. 247/25 septembrie 2000

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. 247/25 septembrie 2000

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate prin care se propune construirea prin ANL a două garaje, anexe ale apartamentelor construite prin ANL şi care vor face parte din proprietatea privată a Consiliului Local;

Având în vedere Legea nr. 114/1996 modificată;

Având în vedere prevederile Legii 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, art. 7;

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Articolul 1 al HCL 247/25 sept. 2000 se va completa cu următorul text:

" Se aprobă construirea prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe a două garaje, având fiecare o suprafaţă de 23 mp, în valoare totală de 150.358.806 lei. Acestea vor fi situate la subsolul celor două blocuri aflate în construcţie în şos. Bucium, astfel:

- tronson I, garaj nr. 1 - valoare 75.179.403 lei

- tronson II, garaj nr. 10 - valoare 75.179.403 lei."

Art. 2. Art. 2 al HCL 247/25 sept. 2000 va avea următorul cuprins:

"Apartamentele şi anexele(garajele) vor face parte din proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi nu vor putea fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere."

Art. 3. Primarul şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            SECRETAR

    cons. Carmen Grădeanu                      cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.12

din 29 ianuarie 2001